About

Cộng đồng BSGD - ĐHYK - PNT 1 (phiên bản web) © 2020

Giới thiệu về chương trình

Chương trình «Cộng đồng BSGD - ĐHYK - PNT» là một công cụ hỗ trợ chuyên môn, không phải là chương trình dùng để giải trí. Để sử dụng được, người dùng phải được sự chấp thuận từ phía bộ môn Y học gia đình - trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu: là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và đã từng tham gia chương trình cập nhật kiến thức về Y học gia đình. Để việc sử dụng được hiệu quả, chúng tôi đề nghị từng thành viên cần tuân thủ các nội qui được thể hiện trong tài liệu này.

Thông tin trong tài liệu thuộc quyền sở hữu của bộ môn Y học gia đình. Mọi hình thức sao chép nội dung đều bị xem là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Về phía đơn vị tổ chức - quản lý chương trình, chúng tôi tôn trọng các nội dung trao đổi có tuân thủ tốt nội qui chung. Các vi phạm nội qui đều sẽ được xử lý theo qui định chung.